AРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ /

Археологически обекти за посещение в Археологическия резерват Хисаря:

ОБЕКТИ

КРЕПОСТНА СТЕНА

гр.Хисаря-Камилите

РИМСКИ КАЗАРМИ

Втората половина на IV век

РИМСКА ЖИЛИЩНА СГРАДА

С открит двор и колонада

РИМСКИ ТЕРМИ

Разположени са в парк „Момина сълза”

РИМСКИ АМФИТЕАТЪР

Построен в края на III в

ИМПЕРАТОРСКА РЕЗИДЕНЦИЯ

Датира от началото на IV в.

РАННОХРИСТИЯНСКИ БАЗИЛИКИ

От средата на V в.

РИМСКА ГРОБНИЦА

Гробницата датира от ІV в.