Експозиция /

Разполага с археологическа експозиция , постоянна етнографска изложба и зала за гостуващи изложби.

ИНФОРМАЦИЯ:


В етнографската изложба може да се разгледат оръдия на труда и предмети, свързани с бита и обичаите на населението в Хисаря и региона от епохата на Възраждането до края на XX в. Изложени са маски и костюми на кукери, характерни за един от кварталите на града, наречени от местното население „джумали”.

 

СНИМКИ