ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ,ЦЕНИ И УСЛУГИ

Лятно работно време :

Сутрин: 9,00 ч. - 12,30 ч. След обяд: 13,30 ч. - 17,30 ч.

Зимно работно време :

Сутрин: 8,00 ч. - 12,00 ч. След обяд: 13,00 ч. - 16,30 ч.


--->  Почивен ден - няма
--->  Работното време се сменя на зимно и лятно при промяна на часовото време